Click to order
Twoje zamówienie:
Total: 
Imię i nazwisko
Twój numer telefonu
E-mail
Na ten adres otrzymasz potwierdzenie zamówienia
Miasto odbiorcy
Kod pocztowy
Adres dostawy lub numer paczkomatu
https://pl.mywoodmood.com/privacy
Komentarz do zamówienia
Payment method
Strona używa plików cookie, aby być dla Ciebie wygodniejszym. Szczegóły tutaj.
OK
Polityka prywatności i bezpieczeństwa pl.mywoodmood.com


W
pl.mywoodmood.com przechowujemy oraz przetwarzamy dane swoich użytkowników na określonych zasadach i zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są nam niezbędne do tego by np. utworzyć Twoje konto lub zrealizować zamówienie. Wszystko to dzieje się wyłącznie za Twoją zgodą i masz
prawo do wglądu w swoje dane w każdej chwili. Zapraszamy Cię też do zapoznania się z naszą polityką prywatności, którą opisaliśmy poniżej.

1. Administrator
Administratorem danych osobowych pl.mywoodmood.com (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
VVM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Berka Joselewicza, nr 2, lok. 1
30-051 Kraków
NIP: 6762597413
REGON: 389005898

2. Powody przechowywania i przetwarzania
danych osobowych oraz ich rodzaje
Dane, o które Cię prosimy są nam niezbędne do przeprowadzenia rejestracji i logowania, a także do zrealizowania Twojego zamówienia. Poprzez swoje konto możesz w każdej chwili aktualizować i zmieniać swoje dane użytkownika oraz dane dotyczące dostawy.

Rejestracja użytkownika
Podczas rejestracji prosimy o podanie danych związanych z założeniem konta (imię i nazwisko, adres, adres mailowy oraz numer telefonu), które ułatwią zalogowanemu klientowi każdorazowe złożenie zamówienia (poprzez automatyczne wypełnienie wymaganych pól) a także umożliwiają zapisywanie ulubionych produktów oraz wpisów blogowych na utworzonym panelu.
Dzięki rejestracji konta możliwy jest także dostęp do statusu zamówienia czy historii wcześniej dokonanych zakupów.
Dane wykorzystywane przy rejestracji:
- imię i nazwisko - niezbędne do wystawienia późniejszego dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
- adres e-mail - niezbędny do logowania do PerColazione.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z pl.mywoodmood.com;
- adres zamieszkania - niezbędny do uzyskania dostępu do produktów i usług zarezerwowanych dla mieszkańców konkretnych miast;
- numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz, w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacji związanej z korzystaniem z pl.mywoodmood.com.
Logowanie
W przypadku gdy logujesz się do sklepu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook , Google) pozyskujemy od nich dane takie jak identyfikator konta w danym serwisie, imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Składanie zamówień
Podczas składania zamówienia zostaniesz poproszony o następujące dane:
- imię i nazwisko lub nazwa firmy (niezbędne do zaadresowania przesyłki i wystawienia dokumentu sprzedaży)
- adres czyli ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto (niezbędne do zaadresowania przesyłki i wystawienia dokumentu sprzedaży)
- jeśli przesyłka ma zostać odebrana w punkcie adres wybranego punktu
- adres e-mail (niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia)
- numer telefonu (wymagany przez przewoźników w przypadku niektórych form
dostawy, oraz niezbędny do komunikacji z nami odnośnie realizacji zamówienia i działania sklepu pl.mywoodmood.com)
W przypadku gdy adres dostawy ma być inny niż adres użytkownika, prosimy o podanie dodatkowych danych dotyczących miejsca do którego ma zostać dostarczone zamówienie. Są to:
- imię i nazwisko lub nazwa firmy (niezbędne do zaadresowania przesyłki)
- adres czyli ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto (niezbędne do zaadresowania przesyłki)
- numer telefonu do odbiorcy przesyłki (wymagany przez przewoźników w
przypadku niektórych form dostawy, oraz niezbędny do komunikacji z nami odnośnie realizacji zamówienia i działania sklepu pl.mywoodmood.com)
W przypadku gdy klient zażyczy sobie, by dokument sprzedaży został wystawiony na inne dane, niż wskazane w rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy o podanie dodatkowych danych niezbędnych do wystawienia tego dokumentu. Są to:
- imię i nazwisko lub nazwa firmy (niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży) - adres czyli ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto (niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży)
- numer NIP (niezbędny do wystawienia dokumentu sprzedaży)
Dane podane w trakcie składnia zamówienia przetwarza percolazione.pl oraz wybrane podmioty w podanym niżej zakresie:
-imię i nazwisko, adres, telefon oraz e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranej przez klienta opcji przekazywane są do: firmy kurierskiej (DPD, DHL); Inpost
W przypadku płatności z wykorzystaniem PayU SA, operatora serwisu payu.pl, wszystkie dane
podane po przejściu na stronę operatora, pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne ani przetwarzane przez pl.mywoodmood.com

Subskrypcja newslettera (subskrypcja marketingowa)
Zapis do newslettera jest dowolny, w każdej chwili może zostać anulowany poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera pl.mywoodmood.com Podczas zapisu prosimy Cię o imię oraz adres e-mail na który będzie przychodził newsletter. Dane te przetwarza pl.mywoodmood.com. W celu automatyzacji niektórych wiadomości adres e-mail jest przetwarzany także przez Klaviyo, operatora strony klaviyo.com
3. Dane pobierane automatycznie przy wejściu na pl.mywoodmood.com
W celach statystycznych, system pl.mywoodmood.com przechowuje w logach dane związane z urządzeniem z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę. Dane te to m.in. typ urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki internetowej, rozdzielczość ekranu, głebia kolorów, IP, dostawca usług internetowych czy adres z którego do nas trafiłeś.
Przetwarzanie tych danych jest zautomatyzowane i nie stwarza dla Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w żaden podobny sposób nie wpływa istotnie na Twoją sytuację. Za to pomagają nam dopasować stronę do naszych klientów w taki sposób, by była maksymalnie prosta i wygodna w użyciu.
Jako materiał do analizy statystycznej oraz naprawy błędów systemowych, wyżej wymienione dane nie są w żaden sposób łączone z danymi które podajesz nam np. rejestrując się do systemu.
Więcej o "ciasteczkach" dowiesz się z
Polityki cookies
.

4. Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.
Masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.
Możesz to zrobić samodzielnie, używając swojego konta użytkownika, lub
skorzystać z naszej pomocy.
Jesteśmy zobowiązani do usuwania Twoich danych jeśli:
- nie są już one niezbędne do celów, dla których je zebrano,
- wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),
- wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),
- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,
- dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych).
W każdej chwili masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).


5. Ochrona danych osobowych
System IT pl.mywoodmood.com spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, oraz wdrożył w percolazione.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
Strona pl.mywoodmood.com posiada Certyfikat Domeny.pl DV Certification Authority. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a pl.mywoodmood.com jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
Dostęp do Twoich danych osobowych, mają wyłącznie pracownicy pl.mywoodmood.com, przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i zobowiązani pisemnie do ochrony tych danych.
Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6. Udostępnianie Twoich danych osobowych
Jak już wspomnieliśmy powyżej, w celu świadczenia niezbędnych usług, możemy przekazywać wymagane dane podmiotom trzecim (kontrahentom np. firmom kurierskim, operatorom płatności). Udostępnienia te wykonujemy wyłącznie w zakresie, celu oraz podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
PerColazione.pl udostępni dane także w szczególnych sytuacjach, gdy obowiązujące prawo nakazuje administratorowi przekazanie ich organom państwowym.7. Polityka prywatności i bezpieczeństwa parterów pl.mywoodmood.com
Nawiązując współprace z nowymi partnerami biznesowymi pl.mywoodmood.com zwraca szczególną uwagę na politykę prywatności oraz politykę bezpieczeństwa stosowane przez ich właścicieli, administratorów i operatorów. Zalecamy naszym Użytkownikom, aby również zapoznali się z tymi wytycznymi w zakresie własnym.


8. Kontakt z Użytkownikiem
Szanując czas i swobodę naszych klientów zasadniczo wybieramy e-mail jako domyślną drogę kontaktu. Podanego numeru telefonu używamy w sytuacjach wyjątkowych, z reguły zwiazanych z dokonanym na pl.mywoodmood.com zamówieniem, aby nie powodować niepotrzebnych opóźnień w jego realizacji.
9. Kontakt związany z Polityką prywatności
W przypadku pytań lub wątpliowści związanych z Polityką prywatności pl.mywoodmood.com i bezpieczeństwem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
- telefonicznie, pod numerem telefonu + 48 534 641 399
- mailowo, pod adresem hello@pl.mywoodmood.com - korespondencyjnie pod adresem:
pl.mywoodmood.com
BERKA JOSELEWICZA, nr 2, lok. 1 30-051 Kraków

Tymi samymi drogami możesz kontaktować się z nami każdorazowo w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, gdy jednocześnie nie chcesz lub nie możesz zrobić tego we własnym zakresie.
10. Zmiana Polityki prywatności i bezpieczeństwa pl.mywoodmood.com
PerColazione.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce prywatności w
przypadku obowiązku wynikającego z prawa, zmian warunków technologicznych funkcjonowania PerColazione.pl lub zmian w standardzie na wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualną treść Polityki prywatności zawsze znajdziesz pod adresem
pl.mywoodmood.com/privacy
VVM TRADING Spółka z o.o.
31-051 Kraków
Ul.Berka Joselewicza 2, lok. 1.
NIP 6762597413
tel. +48 534 641 399
MENU
Оплата Liqpay
Visa
Master Card
Оплата Liqpay