Click to order
Twoje zamówienie:
Total: 
Imię i nazwisko
Twój numer telefonu
E-mail
Na ten adres otrzymasz potwierdzenie zamówienia
Miasto odbiorcy
Kod pocztowy
Adres dostawy lub numer paczkomatu
https://pl.mywoodmood.com/privacy
Komentarz do zamówienia
Payment method
Strona używa plików cookie, aby być dla Ciebie wygodniejszym. Szczegóły tutaj.
OK

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PL.MYWOODMOOW.COM OD DNIA 15.07.2021


Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest VVM TRADING Spółka z o.o. , 31-051 Kraków, Ul.Berka Joselewicza 2, lok. 1. NIP: 6762597413, REGON: 389005898, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

DEFINICJE


1. Sklep – sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem pl.mywoodmood.com.
2. Sprzedawca; Usługodawca – VVM TRADING Spółka z o.o. , 31-051 Kraków, Ul.Berka Joselewicza 2, lok. 1.NIP: 6762597413, REGON: 389005898, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
3. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
4. Regulamin – niniejszy regulamin.
5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana w wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
8. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
9. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);
10. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

ZASADY OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2. Klient może skontaktować się ze Sklepem poprzez pocztę e-mail: shop@www.whitepocket.pl, formularz kontaktowy na stronie Sklepu oraz listownie.
3. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
4. Wszystkie Towary dostępne w sklepie są nowe, nie posiadają wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.
6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego pełna akceptacja.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


  1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego pl.mywoodmood.com
2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych potrzebnych do wysyłki tj. imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu internetowego od realizacji Zamówienia.
4. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów jak i danych do wysyłki. Zatwierdzenie zamówienia poprzez przycisk „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów wysyłki, o czym Klient zostaje poinformowany przez zatwierdzeniem zamówienia.
5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji każdorazowo potwierdzane jest przez Sklep e-mailem zwrotnym wysyłanym na adres e-mail, wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

CENY I PŁATNOŚCI


1. Ceny produktów w Sklepie są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy produktu do klienta, które są podawane oddzielnie.
2. W wypadku zmiany cen Towarów, Zamówienie będzie realizowane po cenie obowiązującej w chwili składania Zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania istniejących towarów ze Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z normami kodeksu cywilnego i innych i ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep, przed wprowadzeniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
4. Za Towary w Sklepie można zapłacić wedle wyboru:
1. Gotówką – Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej,
2. Szybkim przelewem bankowym on-line i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Stripe.com oraz przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.stripe.com oraz https://www.przelewy24.pl/
3. Przelewem bankowym bezpośrednio na numer konta Sprzedawcy (numer konta bankowego: 35 1050 1445 1000 0090 3249 7795, Właściciel: VVM TRADING Spółka z o.o. , 31-051 Kraków, Ul.Berka Joselewicza 2, lok. 1.
1. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, powoduje anulację zamówienia.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu. Dowód zakupu może być wysłany w formie elektronicznej, lub razem z zamówieniem.

WYSYŁKA TOWARÓW


1. Towary wysyłane są na terenie RP na adres podany przez Klienta w zamówieniu.
2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwota ceny sprzedaży (i ewentualnych kosztów wysyłki) w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej. W przypadku wysyłki za pobraniem, realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy sprzedaży określonej zgodnie z § 3 ust. 5
3. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz święta są realizowane w kolejnym dniu roboczym. Maksymalny czas realizacji to 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub zawarcia umowy sprzedaży.
4. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia, z uwzględnieniem czasu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy ( zwykle do 2 dni roboczych) oraz przewidywanego czasu dostawy.
5. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD, GLS i Inpost oraz przy wykorzystaniu usługi „Paczkomaty InPost”, w zależności od wybranej przez klienta opcji.
6. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia oraz na stronach Sklepu.
7. Przewidywany czas dostawy to:
1. 1 dzień roboczy przy wyborze przesyłki kurierskiej
2. Do 2 dni roboczych przy wyborze przesyłki za pośrednictwem „Paczkomaty InPost”

ZWROTY TOWARÓW-ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia wysłanego na adres e-mailowy hello@pl.mywoodmood.com otrzymaniu takiej informacji Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
3. Klient odsyła Towary, które chce zwrócić na adres pocztowy: Właściciel: VVM TRADING Spółka z o.o. , 31-051 Kraków, Ul.Berka Joselewicza 2, lok. 1. Z dopiskiem „ZWROT”, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.
1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych Towarów
2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, nie później niż 14 dni, od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
3. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili zwrotu Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJE


1. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową klient może złożyć reklamację.
2. Reklamacje należy złożyć drogą mailową na adres hello@pl.mywoodmood.com poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego. Po otrzymaniu potwierdzenia o otrzymaniu zgłoszenia, klient powinien odesłać reklamowany towar adres: Właściciel: VVM TRADING Spółka z o.o. , 31-051 Kraków, Ul.Berka Joselewicza 2, lok. 1. z dopiskiem „REKLAMACJA”.
3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
4. Jeśli towar ma wady, Klientowi przysługują poniższe roszczenia ( art. 556 oraz art. 561 Kodeku Cywilnego): a) złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny Towaru albo, b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z odmową reklamacji oraz jej uzasadnieniem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA


1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną
1. a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
2. b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
3. c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów (newsletter)
1. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@pl.mywoodmood.com lub pisemnie na adres Właściciel: VVM TRADING Spółka z o.o. , 31-051 Kraków, Ul.Berka Joselewicza 2, lok. 1.
2. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące: a) Dostęp do sieci Internet, b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne), c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail hello@pl.mywoodmood.com Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

ZAPISY KOŃCOWE


1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5. Sprzedawca. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.
6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.


VVM TRADING Spółka z o.o.
31-051 Kraków
Ul.Berka Joselewicza 2, lok. 1.
NIP 6762597413
tel. +48 534 641 399
MENU
Оплата Liqpay
Visa
Master Card
Оплата Liqpay